Brain Trust Real Estate

Преводът може да бъде изпратен в следните валути: Български лев, Евро и Долар.  

Таксите за парични преводи са стандартни и се плащат само от изпращача.

Информация за комисионите при нареждане на преводи на територията на България за различните валути може да видите по долу.

За по-повече информация за услугите на Western Union и за суми различни от посочените, моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти

на +359 2 4394104.

 

 

 

При изпращане на преводи в левове може да се възползвате от следните услуги:

3А МИНУТИ - Парите могат да бъдат изтеглени от получателя за броени минути
12 ЧАСА - Парите могат да бъдат изтеглени от получателя след 12 часа