Oфис в комуникативна за града локация

Брейн Тръст може да предостави избор на всеки бизнес

Контакти

БРЕЙН ТРЪСТ

Централен офис:
гр. София, район Лозенец 1407,
бул. „Джеймс Баучер” № 76 А,
Бизнес сграда "Хил Тауър", ет. 3

Офис Брюксел:

гр. София

бул. "Брюксел" № 11

Бизнес център "Blu Offices", ет. 5

 

 

 

моб.: +359 889 990 853

e-mail: office@braintrust.bg