Brain Trust Real Estate

Код на обява - 3869

  • Стела Неделчева
  • 0877 214 549

Продава - Урегулиран, област София, с. Бистрица

Brain Trust Real Estate

Цена: € 97 950

Тип имот: Парцел, Урегулиран

Квадратура (кв.м): 1088 м²

Brain Trust предлага парцел с площ 1088 кв.м, разположен  на много хубаво място в с. Бистрица.

Парцелът се намире в местността Хумата, на излизане от Бистрица, в посока Железница, недалеч от шосето.

Имотът попада в градоустройствена зона Жм - Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване, със следните параметри на застрояване:

  • Плътност - 40%
  • Кинт - 1.3
  • Озеленяване - 40%
  • Кота корниз - 10 м

Малка част от имота попада в Зона Тзв - терении за озеленяване.

За имота има заповед за изработване на проект за ПУП.

Място за Вашите бележки: