Brain Trust Real Estate

Код на обява - 3764

 • Стела Неделчева
 • 0877 214 549

Продава - Урегулиран, Неурегулиран, област София, с. Герман

Brain Trust Real Estate « »

 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate

Цена: € 1 289 800

Тип имот: Парцел, Урегулиран, Неурегулиран

Квадратура (кв.м): 6449 м²

Брейн Тръст предлага за продажба парцел, разположен на Околовръстен път, в близост до разклона за Герман.

Имотът е с обща площ от 6500 кв. м, с лице от 100 м на Околовръстен път, с много добра логистика и комуникация и възможност за директна връзка с Цариградско шосе при Враня. Част от имота ще бъде отреден за разширяване на Околовръстен път.

Парцелът попада в зона Смф 2, с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции и има следните характеристики на застрояване:

 • Плътност - 60%
 • Кинт - 1,2
 • Озеленена площ (половината, от която да бъде с висока дървесна растителност) – 30%.

Възможност за изграждане на МОЛ, шоурум, търговски и спортни обекти и атракции, съпътстващи функции гаражи, автомивки, бензиностанция, складове и др.

Допустимо е и жилищно строителство, до 20% от общата РЗП.

Могат да се постигнат още по-добри устройствени параметри на имота при изготвянето на ПУП (подробен устройствен план) от страна на инвеститора в съответствие с неговите намерения. 

Място за Вашите бележки: