Brain Trust Real Estate

Код на обява - 3737

  • Стела Неделчева
  • 0877214549

Продава - Промишлен, град Търговище, Промишлена зона

Brain Trust Real Estate

Цена: € 800 000

Тип имот: Парцел, Промишлен

Квадратура (кв.м): 3271 м²

Brain Trust има удоволствието да представи имот: УПИ и СГРАДИ- ПРОМИШЛЕНА БАЗА, с обща РЗП от 3271,00 кв.м., заедно с правото на собственост върху имот с площ от 26213,00 кв.м., намиращ се в гр.Търговище, Северна промишлена зона.  

Обектът представлява Производствена база на „ФЕНИКС ПЛАСТИК” ЕООД, преустроени отделните съществуващите сгради, се използват за преработка и производство на пластмасови изделия, спазени са сервитутните отстояния – сградите са функционално свързани, като източно от сградите са оформени паркоместа. 

Имотът се намира в Индустриалната зона на гр. Търговище, с излаз на улица с трайна настилка. На изток граничи с празни парцели, има излаз на Път 4, който води към Главен път Е 772. Районът е с изградена надземна инфраструктура, намира се в регулацията на града, в район, отреден за Складовопроизводствени дейности. Пътната настилка е в добро състояние. Транспортната достъпност на микрорайона на имота е много добра за леки автомобили и добра за пешеходци - от 100 м. до 200 м. от имота има обществен транспорт.

Инсталации - изградени са и функционират: ел. захранване с трифазен ток и собствено ел. табло, ВиК, телефонизация, локално отопление. Във връзка с подмяна на част от машините с нови по-мощни и по-производителни в цялата промишлена зона е изградена нова по-мощна аспирация.

Имотът се идентифицира като: Поземлен имот - урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с площ от 26 213 кв.м., заедно с построените в него сгради:

1) Промишлена сграда -трафопост със Зп 121,00 м2;

2) Административна /делова/ сграда – ЗП 440,00 м2;

Едноетажна монолитна сграда, в която са разположени офиси, санитарни помещения и столова с кухня. Покрив – плосък с хидроизолация. Фасада – пръскана мазилка. Обслужваща административните нужди на фирмата и поемаща функциите на санитарно-битови помещения за работещия персонал.

3) Промишлена сграда - барака – ЗП 13,00 м2;

4) Промишлена сграда - сграда кантар – ЗП 51,00 м2;

5) Промишлена сграда -кантар - ЗП 27,00 м2;

6) Промишлена сграда – портал – ЗП 15,00 м2;

7) Промишлена сграда - цех балиране – ЗП 892,00 м2;

Представлява едноетажна сграда с железобетонна конструкция. В сградата е разположено производство за рециклиране на пластмасови отпадъци и получаване на суровина за екструкция на изделия от ПВЦ/гранулат/.

8) Складово хале.- ЗП 921,00 м2;

Представлява хале със сглобяема стоманобетонна конструкция. Към сградата е изградена товарна рампа. Състои се от работилници, складови помещения -2бр. и дърводелска работилница.

9) Промишлена сграда  - навес масла – ЗП 56,00 м2;

10)Промишлена сграда - Цех ПВН – ЗП 735,00 м2.

  Състои се от две части: складова и за производство на фолио.

Покрив – скатен, покрит с профилирана ламарина.

Цех балиране и Цех ПВН са с разгъната застроена площ 1627,01 м2 . Оформлението на фасадите е както следва: видим бетон на съществуващата “колонада”, пръскана мазилка върху задните части, мита мозайка по цокъла на сградите, покривен борд от ламарина и поликарбонат върху металната конструкция за стреха, издадена пред основната линия на фасадата, метална и алуминиева дограма, съобразно помещенията.

Архитектурна характеристика - сградите имат обикновена външна архитектура и рационално вътрешно разпределение, отговарящо на сегашното им ползване. Прилежащата вертикална планировка около сградите е изпълнена /площадка от асфалтобетон и тротоари с бетонови плочи/ и се намират в добро състояние. От архитектурна гледна точка сградите като цяло нямат дефекти и съществени /неотстраними / недостатъци.

Покривната конструкция е с 3% наклон, поради което е положена допълнителна топло- и хидроизолация върху нея и поцинкована ламарина върху дървената скара за целесъобразна експлоатация на покрива. Настилките в отделните помещения са съобразени с функционалното предназначение и са съответно – мозайка, циментова замазка, гранитогрес и теракот.

Архитектурното решение на “Цех за производство на полимерни опаковки и изделия” е продиктувано от характера на производството и от функционалната схема на производствения процес, а именно: ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

-Складиране на на ТЕХНОЛОГИЧНИ ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ И ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ИЗРЕЗКИ; 

-Екструдиране на гранулата и получаване на полиетиленово фолио-ръкав на рула;  Допълнителна обработка на готовото фолио-ръкав с печат или без печат;

- Складиране на готовата продукция.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: Получаване и складиране на първичен материал (гранулат); Рециклиране на отпадъчните изрезки, посредством мелене и ново екструдиране.

В района на имота няма непосредствени и трайни източници на вредни емисии във въздуха, водата и почвата и както и източници на шум и вибрации, като изключим сравнително интензивния поток от МПС по ул. „Македония“. Районът се развива изключително интензивно, като е особено подходящ за производствено-складови дейности.

 

Място за Вашите бележки: