Brain Trust Real Estate

Код на обява - 2431

  • Стела Неделчева
  • 0877 214 549

Продава - Урегулиран, Неурегулиран, област София, с. Герман

Brain Trust Real Estate « »

  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate

Цена: Цена по запитване

Тип имот: Парцел, Урегулиран, Неурегулиран

Квадратура (кв.м): 23800 м²

Инвестиционен имот в района на с. Герман, подходящ за изграждане на VIP-real estate строителство.

Раайонът е изключително комуникативен, с бърз достъп към Околовръстен път и Магистрала Тракия, а същевременно много живописно място и в близост до Германски манастир „Св. Иван Рилски” (основан X-ти век от самия християнски светец Св. Иван Рилски).

Площта и възможността за подход от различни страни е добра предпоставка за изграждане на жилищен комплекс в комбинация с хотелски спа комплекс, а почвено-климатичната характеристика на имота и региона позволяват засаждането и отглеждането на лозе като атракция. Лозята могат да заместят част от задължителната площ за озеленяване, а прилежаща винарна „шато“ ще е единствено в района на София и само по себе си ще бъде туристическа атракция.

Имотът попада сред термоводоносните зони и находища на термоминерални води. Теренът е полегат с наклон север-запад.

Имотът се състои от отделни имоти, които могат да бъдат комасирани. Прилежащи на имота има допълнително свободни около 16 дка., които след закупуване могат да се присъединят към основния имот.

Инфраструктура - собствен магистрален водопровод, електрозахранване и асфалтов път, който преминава покрай целия имот от северна и западна страна. От южната страна е предвиден също асфалтов път (към момента е съществуващ), който отделя имота от останалия масив със земеделска земя.

Допълнителни възможности – теренът отстои на 2.8 км по въздушна линия от основния каптаж на минерална вода - Панчарево. Има планирано трасе на тръбопровод за минеерална вода, който ще преминава изключително в сервитута на съществуваща улична мрежа и на съществуващ водонапоителен канал в по-голямата си част.

Имотът е разположен в една от най-чистите и екологични зони на София, където по същество няма никакви производствени предприятия. Зоната около имота е определена за ниско строителство и е най-топлата и с най-високо слънцегреене по южната дъга на София, тъй като самото местоположение на имота е между Лозен планина (Плана) и Витоша, т.е. с открит юг.

Имотът се предлага и на частично обезщетение.

 

 

Място за Вашите бележки: