Brain Trust Real Estate

Код на обява - 1600

  • Стела Неделчева
  • 0889993633

Продава - Неурегулиран, Земеделска земя, област София, с. Голема Раковица

Brain Trust Real Estate « »

  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate
  • Brain Trust Real Estate

Цена: Цена по запитване

Тип имот: Парцел, Неурегулиран, Земеделска земя

Квадратура (кв.м): 29701 м²

Много добро предложение за продажба на имоти, представляващи парцели, разположени в землището на с. Голема Раковица, в близост до Елин Пелин. Терените се намират в следните местности и със съответните площи: Нонева кория - 9600 кв. м, Радичовец - 13600 кв. м, Тънката рътлина - 4000 кв. м, Челебиовец - 2500 кв. м. Имотите са земеделски земи от типа ниви и ливади, съответно шеста, седма и десета категории.

Място за Вашите бележки: