Brain Trust Real Estate

Код на обява - 1400

 • Стела Неделчева
 • 0877 214 549

Продава - Урегулиран, област София, с. Нови хан

Brain Trust Real Estate « »

 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate
 • Brain Trust Real Estate

Цена: Цена по запитване

Тип имот: Парцел, Урегулиран

Квадратура (кв.м): 39226 м²

Имот, представляваш УПИ с площ 40 дка и разположен в близост до Нови хан, м. Милковица, между стария път за Пловдив и магистрала Тракия, на юго-изток от комплекса Central Park.

Масивът е с широко лице (около 330 m) на асфалтовия път край Вилна зона Н.Хан, който път свързва стария път за Пловдив през Нови Хан с Магистрала Тракия, на която излиза с пътен възел.

Масивът е с обща площ 39,226 кв.м., с наличен водоизточник за питейна вода, решения за ел.захранване и канализиране; налични геодезия и геология;

Съгласно разработен нов ПУП, целият масив се предвижда да стане за жилищно застрояване, както следва:

52 имота за жилищно застрояване в територия „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“, като всеки един имот е с площ от 550-950 кв.м. и са предвидени по един имот (общо 4 имота) за:
• Наличен сондаж и предвидени помпена станция и воден резервоар (сондажът е с макс.дебит до 3.320 л./сек. и средно денонощен дебит - до 0.800 л./сек.
• КТП за ел.снабдяване
• обществено обслужване
• ЛСПОВ (пречиствателно съоръжение) 

ПУП предвижда показатели за застрояване, както следват:
• плътност на застрояване (Пзастр.) - до 20%;
• интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,5;
• минимална озеленена площ (П озел.) - до 60 %,
като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;
• кота корниз - до 7 м.;
• кота било - до 10 м.

ПУП включва :
• план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и вертикална планировка;
• план-схема на трасе на кабелна линия за захранване на КТП;
• план-схема на трасе на канализация от ЛСПОВ до мястото на заустване.

Изключително добра възможност за инвестиция и изграждането на комплекс от затворен тип с кооперации и къщи.

Обявената цена не включва ДДС.
 

Място за Вашите бележки: