Brain Trust Real Estate

Код на обява - 1055

  • Стела Неделчева
  • 0877 214 549

Продава - Урегулиран, област София, гр. Самоков

Brain Trust Real Estate

Цена: € 345 800

Тип имот: Парцел, Урегулиран

Квадратура (кв.м): 9880 м²

УПИ  с  площ  от  9 880  кв. м,  намиращо  се  в  гр.  Самоков
Имотът се намира в югоизточната част на гр. Самоков (между града и к. к. Боровец), в местността „Малко Бакшево”. Той е на по-малко от 200 м от последните къщи на града, до които има изградена и обновена инфраструктура (асфалтирани улици с тротоари), както и на около 100 метра от новопостроената писта със съоръжения „Боричо”.
Теренът е с правоъгълна форма. Разположен е в малка равнина, между два стръмни склона, с живописна природна среда и богата зеленина. 
Съгласно изготвения  (ПУП-ПРЗ)  се допуска изграждането на ваканционно селище от индивидуални къщи, разположени в самостоятелно обособени дворове. Застрояването да е ниско до 10 м. или 3 етажа, свободно и/ или сключено с еднофамилни, двуфамилни и апартаментен тип сгради.
Имотът има следните параметри на застрояване:
• Кинт – 0,60 кв. м./кв. м.
• Максимална плътност на застрояване – 20 %
• Минимална озеленена площ – 50 %
• Максимална височина – 10 м
Идейният проект предвижда:
• 5 910 кв. м. - разгърнатата застроена площ (РЗП)
• 1 970 кв. м. - застроени площи
• 2 200 кв. м. - път, паркинг и пешеходни алеи
• 430 кв. м.  - спортни площадки
• 5 275 кв. м.  - озеленени площи.
Електрозахранването – в близост разпределителна мрежа на ЕРР - Самоков. Водоснабдяването ще се осъществи от мрежите на „ВиК” – район Самоков. На около сто метра от имота има прокаран канал и е доведена газ за битово потребление. Най-близкият колектор за отпадни води на града се намира на не повече от 200 м. от имота. Достъпът се осъществява по преминаващия в непосредствена близост път с трошено каменна настилка, който води до Военния полигон извън града. Прилежащата улична и пътна мрежа не е развита изцяло, но имайки предвид близостта му до изцяло реновираната градска инфраструктура на най-близкия квартал, транспортната достъпност за леки и тежки автомобили е добра.
 

Място за Вашите бележки: